O společnosti MICo engineering s.r.o.

MICo engineering s.r.o. je společnost se sídlem v Třebíči a provozovnou v Brně, která byla založena v roce 2015. Jejím majoritním vlastníkem je MICo, spol. s.r.o., která působí na trhu od roku 1993.
Dodavatelský program společnosti je hlavně oblast čištění a úpravy vod pro energetiku, teplárenství, průmysl a hutnictví.

Jedná se o moderní, ekologické a úsporné technologie čištění a úpravy vod s důrazem na ochranu životního prostředí v celém rozsahu, při dosahování evropských a světových standardů a norem.
Společnost se svými pracovníky a spolupracovníky v mateřské společnosti a sesterských výrobních závodech je schopna řešit veškeré technologické dodávky úpravy vody na „klíč“ včetně zpracování dokumentace a výroby hlavních komponent kmenovými zaměstnanci, bez nutnosti zadávat hlavní dodávky do výroby mimo společnost.

Společnost disponuje veškerým technickým a výrobním vybavením, a také odbornými pracovníky s dlouholetou praxí v investiční výstavbě, dodávkách a službách.

Tento přístup a koordinace činností v rámci celé skupiny společností umožňuje dosáhnout vysoké kvality jednotlivých dodávek zařízení a dodávek díla „na klíč“, ke spokojenosti zákazníka.

Systém jakosti společnosti je certifikován v rámci mateřské společnosti dle normy ČSN EN ISO 9101. Systém enviromentálního managementu je certifikován dle ČSN EN ISO 14001, a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je certifikován dle OHSAS 18001.

Hlavní činnosti společnosti

  • inženýrské činnosti
  • úprava vod pro energetiku
  • čištění a úprava vod pro průmysl
  • sklady a dávkování chemikálií
  • potrubní rozvody a dodávky komponenty
  • servis a údržba zařízení

 

O společnosti