Sklady a dávkování chemikálií

Naše společnost navrhuje a vyrábí technologické zařízení pro sklady a dávkování chemikálií pro elektrárny, teplárny a chemický průmysl včetně vlastního projektového návrhu a konstrukce zařízení pro samostatné dodávky, nebo pro začlenění těchto zařízení do projektů velkých investičních celků v rozsahu:

  • skladování chemikálií pro technologické provozy energetiky (HCl, H2SO4, NaOH, FeCl3, Fe2(SO4)3, POF, Ca(OH)2, atd.)
  • dodávky stáčecích míst chemikálií
  • neutralizace havarijních vod ze skladování chemikálií
  • dávkování chemikálií do chladících okruhů
  • dávkování chemikálií do kotlů a parních rozvodů

 

Naše služby