Inženýrské činnosti

 Svým zákazníkům nabízíme komplexní inženýrské činnosti pro všechny rozsahy dodávek zařízení:

 • vývoj a návrhy technologií
 • návrhy konstrukce zařízení
 • zpracování výrobní dokumentace zařízení
 • zpracování studií technologických řešení
 • zpracování projektové dokumentace ve všech stupních provádění
  (úvodní projekt, projekt pro stavební povolení, basic design, detail design, zakreslení skutečného stavu starých provozů – pasportizace, atd.)
 • konzultace technických a technologických řešení
 • zaškolení provozního personálu a obsluh zařízení
 • uvádění zařízení do provozu
 • kontrola stávajících technologických provozů a kontrola provozování personálu zákazníka