MICo engineering s.r.o.

Sucheniova 270
Třebíč 674 01

tel./fax: (+420) 568 850 140
email: info@engineering.mico.cz

IČ :    04303857
DIČ :  CZ04303857

Bankovní  spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 0006527452/0800

IBAN:
CZ97 0800 0000 0000 0652 7452

Zapsaná 15.8. 2015 v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vl. 89259

Pracoviště Brno

MICo engineering s.r.o.
Cejl 511/43,
602 00 Brno

tel: (+420) 724 485 180
e-mail: info@engineering.mico.cz

obchod, nabídky, realizace zakázek

Ing. Stanislav Vybíhal
jednatel společnosti a obchodní ředitel

tel: (+420) 724 485 190
email: svybihal@engineering.mico.cz

návrhy technologií, nabídky, obchod

Jan Fojtík
technický ředitel

tel: (+420) 724 485 118
email: jfojtik@engineering.mico.cz