SKLADY A DÁVKOVÁNÍ CHEMIKÁLIÍ

Naše společnost navrhuje a vyrábí technologické zařízení pro sklady a dávkování chemikálií pro elektrárny, teplárny a chemický průmysl včetně vlastního projektového návrhu a konstrukce zařízení pro samostatné dodávky, nebo pro začlenění těchto zařízení do projektů velkých investičních celků.

– skladování chemikálií pro technologické provozy úpraven

(HCl, H2SO4, NaOH, FeCl3, Fe2(SO4)3, POF, Ca(OH)2  atd.)

– dodávky stáčecích míst chemikálií

– neutralizace havarijních vod ze skladování chemikálií

– dávkování chemikálií do chladících okruhů

– dávkování chemikálií do kotlů a parních rozvodů