Úprava vod pro energetiku

Naše společnost navrhuje a vyrábí technologické zařízení pro úpravu vod pro elektrárny a teplárny včetně vlastního projektového návrhu a konstrukce zařízení pro samostatné dodávky, nebo pro začlenění těchto zařízení do projektů velkých investičních celků v rozsahu:

 • předúprava vody čiřením a flotací
 • předúprava vod na tlakových filtrech, kontinuálních filtrech a sí­tových filtrech
 • chemická úprava vody demineralizací
 • chemická úprava vody změkčením
 • úprava vody reverzní osmózou
 • úprava vody elektro-deonizací
 • úprava kondenzátu městských výtopen a tepláren
 • úprava turbínových kondenzátů vysokotlakých energetických provozů
 • úprava kondenzátů vysokotlakých energetických provozů s externí regenerací tzv. BUK
 • tepelná úprava vody odplyněním
 • úprava vody pro doplňování chladících okruhů
 • úprava vody cirkulačních chladících okruhů tzv. boční filtrace